2. Wat is de maximale huurverhoging per 1 juli 2015?

De huren van sociale huurwoningen mogen per 1 juli 2015 met maximaal 2,5 tot 5% omhoog. De basishuurverhoging bedraagt maximaal 2,5%. Wie meer verdient dan € 34.229, kan te maken krijgen met een extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging.

Maximale huurverhoging zelfstandige woningen
De maximale toegestane huurverhoging voor zelfstandige woningen bedraagt per 1 juli 2015:
• 2,5% voor huishoudens met een inkomen tot € 34.229 (inkomensjaar 2013);
• 3,0% voor huishoudens met een inkomen vanaf € 34.229 tot en met € 43.786 (inkomensjaar 2013);
• 5,0% voor inkomens boven de € 43.786 (inkomensjaar 2013).

Zelfstandige woningen zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen, appartementen en portiekwoningen.
Gaat het om een woning met een geliberaliseerd huurcontract (ook wel vrije sectorhuur genoemd)?
Dan kan de verhuurder op 2 manieren de huur verhogen. Via een indexeringsclausule in het huurcontract. Of via een aanbod van een nieuw huurcontract.