3. Praktijkmemo BelastingRaadgevers: WWZ: Ontslagrecht

Vanaf 1 juli 2015 gaat het nieuwe ontslagrecht in. Een onderdeel van het nieuwe ontslagrecht is de transitievergoeding. Deze vergoeding vervangt de ontslagvergoeding op grond van de kantonrechtersformule.

Een werknemer krijgt de transitievergoeding als hij aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:
• Hij was minstens 2 jaar in dienst en de werkgever heeft zijn (tijdelijke) arbeidsovereenkomst beëindigd of niet verlengd.
• Hij was minstens 2 jaar in dienst in dienst en door verwijtbaar handelen of nalatigheid van zijn werkgever zegt hij zijn arbeidsovereenkomst op of de werkgever ontbindt deze of hij slaat een aanbod om te verlengen hierom af.
De werkgever mag transitiekosten en inzetbaarheidskosten die hij voor die werknemer maakt of heeft gemaakt, van de transitievergoeding aftrekken. Vóór het maken van de kosten moet de werknemer daarmee wel schriftelijk akkoord zijn.

Transitievergoeding: loon uit vroegere dienstbetrekking
De transitievergoeding die overblijft na aftrek van de transitiekosten en inzetbaarheidskosten, is voor de werknemer loon uit vroegere dienstbetrekking. Hierop moet de groene tabel voor bijzondere beloningen worden toegepast.

Transitiekosten en inzetbaarheidskosten: loon
Transitiekosten en inzetbaarheidskosten zijn vergoedingen aan de werknemer en dus loon. Of gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen of normbedragen hierop van toepassing zijn, moet u van geval tot geval bekijken. Als de kosten loon zijn, is het nog de vraag of het gaat om loon uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking. Beide vragen kunt u aan de Belastingdienst voorleggen.

Praktijkmemo belastingRaadgevers
U kunt een uitgebreid praktijkmemo van BelastingRaadgevers over dit onderwerp gratis downloaden.
Hierin leest u bijvoorbeeld meer over de hoogte van de vergoeding en wat transitiekosten en inzetbaarheidskosten zijn.

Download