3. Praktijkmemo BelastingRaadgevers: WWZ: Ontslagrecht

Vanaf 1 juli 2015 gaat het nieuwe ontslagrecht in. Een onderdeel van het nieuwe ontslagrecht is de transitievergoeding. Deze vergoeding vervangt de ontslagvergoeding op grond van de kantonrechtersformule.

Een werknemer krijgt de transitievergoeding als hij aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:
• Hij was minstens 2 jaar in dienst en de werkgever heeft zijn (tijdelijke) arbeidsovereenkomst beëindigd of niet verlengd.
• Hij was minstens 2 jaar in dienst in dienst en door verwijtbaar handelen of nalatigheid van zijn werkgever zegt hij zijn arbeidsovereenkomst op of de werkgever ontbindt deze of hij slaat een aanbod om te verlengen hierom af.
De werkgever mag transitiekosten en inzetbaarheidskosten die hij voor die werknemer maakt of heeft gemaakt, van de transitievergoeding aftrekken. Vóór het maken van de kosten moet de werknemer daarmee wel schriftelijk akkoord zijn.

Transitievergoeding: loon uit vroegere dienstbetrekking
De transitievergoeding die overblijft na aftrek van de transitiekosten en inzetbaarheidskosten, is voor de werknemer loon uit vroegere dienstbetrekking. Hierop moet de groene tabel voor bijzondere beloningen worden toegepast.

Transitiekosten en inzetbaarheidskosten: loon
Transitiekosten en inzetbaarheidskosten zijn vergoedingen aan de werknemer en dus loon. Of gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen of normbedragen hierop van toepassing zijn, moet u van geval tot geval bekijken. Als de kosten loon zijn, is het nog de vraag of het gaat om loon uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking. Beide vragen kunt u aan de Belastingdienst voorleggen.

Praktijkmemo belastingRaadgevers
U kunt een uitgebreid praktijkmemo van BelastingRaadgevers over dit onderwerp gratis downloaden.
Hierin leest u bijvoorbeeld meer over de hoogte van de vergoeding en wat transitiekosten en inzetbaarheidskosten zijn.

Download

2. Wat is de maximale huurverhoging per 1 juli 2015?

De huren van sociale huurwoningen mogen per 1 juli 2015 met maximaal 2,5 tot 5% omhoog. De basishuurverhoging bedraagt maximaal 2,5%. Wie meer verdient dan € 34.229, kan te maken krijgen met een extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging.

Maximale huurverhoging zelfstandige woningen
De maximale toegestane huurverhoging voor zelfstandige woningen bedraagt per 1 juli 2015:
• 2,5% voor huishoudens met een inkomen tot € 34.229 (inkomensjaar 2013);
• 3,0% voor huishoudens met een inkomen vanaf € 34.229 tot en met € 43.786 (inkomensjaar 2013);
• 5,0% voor inkomens boven de € 43.786 (inkomensjaar 2013).

Zelfstandige woningen zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen, appartementen en portiekwoningen.
Gaat het om een woning met een geliberaliseerd huurcontract (ook wel vrije sectorhuur genoemd)?
Dan kan de verhuurder op 2 manieren de huur verhogen. Via een indexeringsclausule in het huurcontract. Of via een aanbod van een nieuw huurcontract.

1. Praktijkvraag pensioen


Eén van mijn relaties heeft onlangs zijn onderneming verschoven van BV X naar BV Y. Verder is er niks gewijzigd. 
De werknemers houden gewoon hun pensioenregeling die BV X met hen was overeengekomen, de onderneming blijft dezelfde werkzaamheden uitvoeren, etc..
BV X en BV Y maken deel uit van een fiscale eenheid.
Ik vroeg de pensioenuitvoerder om in het pensioencontract BV X te vervangen door BV Y. Gewoon de naam wijzigen. Waarom doet de uitvoerder moeilijk over deze naamswijziging?

Antwoord
Het verschuiven van de onderneming van de ene BV naar de andere BV heeft meer consequenties dan alleen een naamswijziging. 
De werknemers van de onderneming blijven weliswaar werken bij dezelfde onderneming, maar komen juridisch in dienst bij een andere werkgever.
Het is juridisch niet relevant dat de BV’s deel uitmaken van een fiscale eenheid. 
De pensioenuitvoerder had een uitvoeringsovereenkomst met BV X.
Na de “verschuiving” van de onderneming naar BV Y komen de werknemers in dienst van BV Y.
Volgens de wet is BV Y een andere contractspartij dan BV X. Voor de pensioenuitvoerder betekent dit dat hij een nieuwe overeenkomst aangaat met BV Y. 
Met eventueel nieuwe afspraken en mogelijk nieuwe verzekeringstarieven.

Wilt u meer weten over de gevolgen voor pensioen van bijvoorbeeld een fusie, bedrijfsovername of verschuiving van de onderneming binnen een concern?
Onze samenwerkingspartner Aegon Adfis geeft hierover eind september een training.
Kijk voor meer informatie op de site van Aegon Adfis

  • 1
  • 2