1. Alternatief VAR: overeenkomsten voorleggen nu al mogelijk

De Tweede Kamer is op 2 juli 2015 akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor een alternatief voor de VAR (Kamerstuk 34.036).
 
Als de Eerste Kamer na het zomerreces ook akkoord gaat, verdwijnt de VAR per 2016.
De Belastingdienst wil dit najaar al zo veel mogelijk voorbeeldovereenkomsten publiceren. Andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen daar dan gebruik van maken.
Daarom kunnen overeenkomsten van opdracht nu al aan de Belastingdienst worden voorgelegd. 


Mail het verzoek om beoordeling van een overeenkomst naar: .
Dit geldt zowel voor overeenkomsten voor brancheorganisaties of belangengroepen, als voor eigen overeenkomsten.
Is het verzoek compleet, dan probeert de Belastingdienst de overeenkomst binnen 6 weken te beoordelen.
Ondernemingen die een klantcoördinator hebben, kunnen er ook voor kiezen om de overeenkomst aan hem voor te leggen.