2. Inwoner van Duitsland ontvangt Nederlands pensioen. Wat verandert er vanaf 2016?

Op 1 januari 2016 gaat het nieuwe belastingverdrag met Duitsland in.
Dit kan gevolgen voor uw cliënten hebben. 

De belastingdienst laat hierover het volgende weten:

'Mijn uitkeringen uit Nederland zijn in totaal hoger dan € 15.000
U. Ik woon in Duitsland en ik ontvang uitkeringen uit Nederland die in totaal hoger zijn dan € 15.000.
Houden uw uitkeringsinstanties hierop nu geen loonheffing in? Door het nieuwe belastingverdrag met Duitsland moeten uw uitkeringsinstanties vanaf 2016 wel loonheffing inhouden op uw uitkeringen. Dit kan nadelig zijn voor u, maar in 2016 kunt u nog kiezen voor het overgangsrecht.
U krijgt hierover in september een brief van ons.Mijn uitkeringen uit Nederland zijn in totaal lager dan € 15.000
. Ik woon in Duitsland en ik ontvang uitkeringen uit Nederland die in totaal lager zijn dan € 15.000.
Bestaan deze uitkeringen (deels) uit een socialezekerheidsuitkering? Dan ontvangt u uiterlijk in november een brief van ons, met daarin de gevolgen van het nieuwe belastingverdrag met Duitsland voor u, en wat u kunt doen.'