2. Wijzigingen belastingen voor auto en motor in 2016

Het kabinet past de bijtelling, belasting personenauto's en motorrijwielen (bpm) en de motorrijtuigenbelasting (mrb) aan. De overheid wil zo onder andere het gebruik van zeer zuinige auto's stimuleren. Alleen voor de zuinigste auto’s betaalt u minder autobelastingen.

Wijzigingen bpm vanaf 2016
• De CO2-uitstootgrenzen voor benzineauto’s en dieselauto’s worden aangescherpt.
• De hoogte van de bpm is afhankelijk van de CO2-uitstoot. Er zijn 5 tariefgroepen. De bpm gaat omhoog voor de 3 hoogste tarieven.

Wijzigingen mrb vanaf 2016
Vanaf 2016 zijn alleen elektrische auto’s vrijgesteld van mrb. Voor semi-elektrische auto’s geldt een halve vrijstelling.