3. Beleid autobelastingen van 2017 tot 2020 in hoofdlijnen

• Verlaging van de aanschafbelasting personenauto's en motorrijwielen (bpm) voor 2020 met in totaal 12%.
• Verlaging van 2% van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor alle personenvoertuigen.
• Verhoging van de mrb voor vervuilende dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelauto's.
• Vermindering van het aantal bijtellingscategorieën van 4 naar 2.
• Verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25 naar 22.
• Versterking van de fiscale stimulering van volelektrische auto's.
• Vermindering van de fiscale stimulering van plug-in hybridevoertuigen.

Veranderingen autobelastingen
Bijtelling naar 22%
De bijtelling voor alle leaseauto's gaat geleidelijk naar 22%. Alleen volledig elektrische auto's krijgen een extra stimulans door een bijtelling van 4%.

31

Bijtelling vanaf 2017
Voor een nieuwe auto met een CO2-uitstoot van 106 gr/km of meer gaat het algemene bijtellingspercentage van 22 gelden. Daarnaast moet de auto:
• in het kalenderjaar 2017 voor het eerst in gebruik zijn genomen, en
• in 2017 voor het eerst te naam gesteld zijn in het kentekenregister.
Voor oudere auto’s verandert er niets in de bijtelling. Zo blijft voor auto’s die voor het eerst in 2015 onder de bijtelling vallen het regime 2015 gelden.

Volelektrische auto's krijgen een fiscale stimulans
Het kabinet heeft de ambitie dat na 2035 alleen nog auto's verkocht worden die emissievrij kunnen rijden. Na 2050 moeten er alleen maar emissievrije auto's rondrijden. Daarom blijft het kabinet volledig elektrisch rijden tot en met 2020 volledig stimuleren. Het bijtellingspercentage voor privégebruik van dit type zakelijk auto blijft 4%.
Plug-in hybride auto's passen niet meer binnen het kabinetsbeleid om zeer zuinig rijden fiscaal te stimuleren. Het beleid is namelijk ingehaald door de techniek. Daarom wil het kabinet de belastingvoordelen voor plug-ins de komende jaren afbouwen. Vanaf 2019 geldt voor plug-ins veelal dezelfde regels als voor een normale auto.

Zwaardere belasting auto's zonder roetfilter
Oude dieselauto's die meer fijnstof uitstoten dan een nieuw model, gaan meer betalen. Voor deze vervuilende diesels zonder fabrieksroetfilter gaat de mrb per 2019 met 15% omhoog (inclusief opcenten). Eigenaren van een vervuilende diesel hebben dus een paar jaar de tijd om een schonere auto te kopen.
Voor een gemiddelde dieselpersonenauto in de gewichtsklasse 1350-1450 kilo betekent dat een verhoging van € 225 per jaar. De verhoging komt voor een gemiddelde bestelauto van een ondernemer uit op € 62 per jaar.

Bpm tot 2020 met 12% verlagen
Het kabinet wil de aanschafbelasting (bpm) stapsgewijs afbouwen met in totaal 12% in 2020. De bedoeling is dat dit een eerste stap is naar een volledige afbouw van de bpm.

Ook de berekening van de bpm zal gaan veranderen. De CO2-uitstootgrenzen voor bezineauto’s en dieselauto’s wordt vanaf 2016 aangescherpt. Het vaste deel gaat omhoog van € 175 naar € 350. De CO2-component gaat met een gelijk deel omlaag. De hoogte van de bpm is afhankelijk van de CO2-uitstoot. Daarnaast gaat het tarief voor auto's die weinig CO2-uitstoten omlaag. Zuinige personenauto's in het kleine en middensegment krijgen hierdoor extra voordeel.

Verlaging mrb voor personenauto's
De motorrijtuigenbelasting (mrb) gaat voor reguliere personenvoertuigen omlaag met gemiddeld 2%. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een hogere mrb van de meest vervuilende dieselpersonen- en dieselbestelauto’s.