8. Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

Met ingang van 1 november is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in werking getreden. Krijgen belastingplichtigen vanaf 1 november direct al hun post in de Berichtenbox? 

Nee. De overgang gaat stap voor stap. De laatste 2 jaar heeft de Belastingdienst alle berekeningen voor toeslagen naar de Berichtenbox gestuurd. Maar vanaf december 2015 verstuurt de Belastingdienst die berekeningen alleen nog digitaal en niet meer op papier. Begin 2016 stuurt de Belastingdienst de brieven met het verzoek om aangifte te doen voor de inkomstenbelasting over 2015 naar de Berichtenbox. Deze worden in 2016 ook nog met de gewone post verstuurd.