3. Beleid autobelastingen van 2017 tot 2020 in hoofdlijnen

• Verlaging van de aanschafbelasting personenauto's en motorrijwielen (bpm) voor 2020 met in totaal 12%.
• Verlaging van 2% van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor alle personenvoertuigen.
• Verhoging van de mrb voor vervuilende dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelauto's.
• Vermindering van het aantal bijtellingscategorieën van 4 naar 2.
• Verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25 naar 22.
• Versterking van de fiscale stimulering van volelektrische auto's.
• Vermindering van de fiscale stimulering van plug-in hybridevoertuigen.

Veranderingen autobelastingen
Bijtelling naar 22%
De bijtelling voor alle leaseauto's gaat geleidelijk naar 22%. Alleen volledig elektrische auto's krijgen een extra stimulans door een bijtelling van 4%.

31

Bijtelling vanaf 2017
Voor een nieuwe auto met een CO2-uitstoot van 106 gr/km of meer gaat het algemene bijtellingspercentage van 22 gelden. Daarnaast moet de auto:
• in het kalenderjaar 2017 voor het eerst in gebruik zijn genomen, en
• in 2017 voor het eerst te naam gesteld zijn in het kentekenregister.
Voor oudere auto’s verandert er niets in de bijtelling. Zo blijft voor auto’s die voor het eerst in 2015 onder de bijtelling vallen het regime 2015 gelden.

Volelektrische auto's krijgen een fiscale stimulans
Het kabinet heeft de ambitie dat na 2035 alleen nog auto's verkocht worden die emissievrij kunnen rijden. Na 2050 moeten er alleen maar emissievrije auto's rondrijden. Daarom blijft het kabinet volledig elektrisch rijden tot en met 2020 volledig stimuleren. Het bijtellingspercentage voor privégebruik van dit type zakelijk auto blijft 4%.
Plug-in hybride auto's passen niet meer binnen het kabinetsbeleid om zeer zuinig rijden fiscaal te stimuleren. Het beleid is namelijk ingehaald door de techniek. Daarom wil het kabinet de belastingvoordelen voor plug-ins de komende jaren afbouwen. Vanaf 2019 geldt voor plug-ins veelal dezelfde regels als voor een normale auto.

Zwaardere belasting auto's zonder roetfilter
Oude dieselauto's die meer fijnstof uitstoten dan een nieuw model, gaan meer betalen. Voor deze vervuilende diesels zonder fabrieksroetfilter gaat de mrb per 2019 met 15% omhoog (inclusief opcenten). Eigenaren van een vervuilende diesel hebben dus een paar jaar de tijd om een schonere auto te kopen.
Voor een gemiddelde dieselpersonenauto in de gewichtsklasse 1350-1450 kilo betekent dat een verhoging van € 225 per jaar. De verhoging komt voor een gemiddelde bestelauto van een ondernemer uit op € 62 per jaar.

Bpm tot 2020 met 12% verlagen
Het kabinet wil de aanschafbelasting (bpm) stapsgewijs afbouwen met in totaal 12% in 2020. De bedoeling is dat dit een eerste stap is naar een volledige afbouw van de bpm.

Ook de berekening van de bpm zal gaan veranderen. De CO2-uitstootgrenzen voor bezineauto’s en dieselauto’s wordt vanaf 2016 aangescherpt. Het vaste deel gaat omhoog van € 175 naar € 350. De CO2-component gaat met een gelijk deel omlaag. De hoogte van de bpm is afhankelijk van de CO2-uitstoot. Daarnaast gaat het tarief voor auto's die weinig CO2-uitstoten omlaag. Zuinige personenauto's in het kleine en middensegment krijgen hierdoor extra voordeel.

Verlaging mrb voor personenauto's
De motorrijtuigenbelasting (mrb) gaat voor reguliere personenvoertuigen omlaag met gemiddeld 2%. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een hogere mrb van de meest vervuilende dieselpersonen- en dieselbestelauto’s.

2. Wijzigingen belastingen voor auto en motor in 2016

Het kabinet past de bijtelling, belasting personenauto's en motorrijwielen (bpm) en de motorrijtuigenbelasting (mrb) aan. De overheid wil zo onder andere het gebruik van zeer zuinige auto's stimuleren. Alleen voor de zuinigste auto’s betaalt u minder autobelastingen.

Wijzigingen bpm vanaf 2016
• De CO2-uitstootgrenzen voor benzineauto’s en dieselauto’s worden aangescherpt.
• De hoogte van de bpm is afhankelijk van de CO2-uitstoot. Er zijn 5 tariefgroepen. De bpm gaat omhoog voor de 3 hoogste tarieven.

Wijzigingen mrb vanaf 2016
Vanaf 2016 zijn alleen elektrische auto’s vrijgesteld van mrb. Voor semi-elektrische auto’s geldt een halve vrijstelling.

1. Klare Taal over Wijze Raad voor ondernemers en particulieren in 2016

Er komt een lastenverlichting van € 5 miljard aan. In Den Haag wordt thans gestreden om de vraag welke groepen hiervan gaan profiteren. Komt er meer vergroening en wat krijgen alleenverdieners straks extra? Maar dat is uiteraard niet alles. Het belastingpakket 2016 bestaat maar liefst uit 4 wetsvoorstellen. En verder wordt het digitaal verkeer met de Belastingdienst steeds verder uitgebreid.

Voorts moet de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties per 1 april 2016 in werking treden.
Kortom, er gaat weer veel veranderen voor ondernemers en particulieren. Voor de NOAB hebben wij reeds vele jaren de serie Klare Taal voor ondernemers en particulieren verzorgd.
Dit doen wij thans onder de titel Wijze Raad voor ondernemers en particulieren. Nieuw is dat wij dit niet meer in boekvorm met kantoorlogo aanbieden, maar als zeer fraai opgemaakt pdf-bestand. Uiteraard is dit voorzien van uw kantoorlogo en desgewenst ook van een korte persoonlijke boodschap van u aan uw cliënten en relaties.
Dit fraaie document kost € 175.
U krijgt het echter gratis als u in 2016 een abonnement hebt of neemt op Fiscanet Accountancy en/of CAOnet. U krijgt in 2016 dan ook 5 gratis cliëntennieuwsbrieven, waaronder eindejaarstips.
Deze nieuwsbrieven ontvangt u uiteraard ook in de vorm van fraai opgemaakte pdf-bestanden die uiteraard ook kunnen worden voorzien van uw kantoorlogo (tegen kleine meerprijs).

Wat kost het?
Een abonnement Fiscanet-Accountancy kost € 147,50 excl. BTW per jaar (voor niet-leden € 561).
Een abonnement CAOnet kost € 147,50 excl. BTW per jaar (voor niet-leden € 471).
Voor een abonnement op zowel Fiscanet-Accountancy als CAOnet krijgt u € 45 korting. U betaalt dan slechts € 250 excl. BTW per jaar (De normale prijs voor niet-leden voor een gecombineerd abonnement is € 932).

Wijze Raad 2016 voor niet-leden kost € 175, excl. BTW.
Wijze Raad cliëntennieuwsbrieven 2016 voor niet-leden kost € 200.
Als u op één van deze aanbiedingen in wilt gaan, dan volstaat het sturen van een mail naar

Met vriendelijke groet,

Felix Peppelenbosch
Hoofdredacteur Fiscanet/CAOnet

  • 1
  • 2