8. Vraag uw cliënten om de brief met het percentage gedifferentieerde premie Whk

Op 2 november 2015 publiceerde de Belastingdienst het volgende bericht op zijn site:
‘Hebt u personeel in dienst dat is verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan krijgt u binnenkort een brief met daarin uw percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).
Het percentage voor de gedifferentieerde premie Whk hebt u nodig voor uw aangifte loonheffingen. Bewaar deze brief daarom goed. Verzorgt een intermediair uw aangifte loonheffingen, geef de brief dan aan uw intermediair.’
Vraag uw cliënten om deze brief voor zover u deze nog niet hebt ontvangen.

7. Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten vanaf 2016

De belangrijkste veranderingen in de aangifte loonheffingen zijn:
De rubrieken van een aantal eindheffingen vervallen.
De rubriek ‘Tijdelijke heffingskorting’vervalt.
De rubriek ‘Personeelslening waarvan de rente- en/of kostenvoordelen niet tot het loon zijn gerekend’mag u niet meer gebruiken.
De rubriek ‘Bedrag rente- en/of kostenvoordeel personeelslening’is nieuw.
De rubriek ‘Contractloon’is nieuw.
De rubriek ‘Contracturen per week’is nieuw.
Bij de codes aard arbeidsverhouding (codes dienstbetrekking) vervallen enkele codes.
De omschrijving van code 3 van het 1e cijfer van de code loonbelastingtabel wordt uitgebreid.
De code loonbelastingtabel voor bronheffing Curaçao wordt ingevoerd.

Belangrijke aandachtspunten in de aangifte loonheffingen zijn:
Bij nabetalingen aan ex-werknemers moet u misschien toch premies betalen voor 1 of meer werknemersverzekeringen.
AOW’ers die blijven doorwerken, blijven verzekerd voor de ZW.
De voorwaarden voor het toepassen van code 6 van de codes reden geen bijtelling auto zijn aangescherpt.

6. Loonbelastingtabellen: kolom in tabel bijzondere beloningen uitgebreid

In de tabel ‘bijzondere beloningen’is in 2015 de kolom ‘verrekeningspercentage loonheffingskorting’toegevoegd voor werknemers voor wie u de loonheffingskorting toepast. Hiermee past u de afbouw van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting ook op de bijzondere beloning toe. 
Vanaf 2016 wordt ook de opbouw van de arbeidskorting aan de kolom ‘verrekeningspercentage’ toegevoegd. Dit is een negatief percentage. In de tijdvaktabellen wordt met de opbouw van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting geen rekening gehouden met het bijzondere loon. Met het negatieve percentage in de kolom ‘verrekeningspercentage loonheffingskorting’past u die opbouw alsnog toe. 

5. Werknemer blijft verzekerd voor de ZW bij doorwerken na AOW-leeftijd

Met ingang van 1 januari 2016 blijft een werknemer die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en die doorwerkt na het bereiken van de AOW-leeftijd,
verzekerd voor de ZW. Hiervoor hoeven werkgevers geen premies te betalen. UWV betaalt in dit geval ziekengeld en verhaalt dit op de werkgevers. 

4. Personeelslening voor (elektrische) fiets of elektrische scooter

De nihilwaardering voor het rentevoordeel van een personeelslening die een werknemer gebruikt om een (elektrische) fiets of een elektrische scooter te kopen, blijft ook na 1 januari 2016 van toepassing.

  • 1
  • 2