3. Rentevoordeel personeelsleningen voor eigen woning belast

Per 1 januari 2016 vervalt de nihilwaardering voor het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning. Dit geldt ook voor de kosten die aan de lening zijn verbonden.
U mag het rentevoordeel inclusief de kosten niet aanwijzen als eindheffingsloon als het gaat om een lening waarvan de rente aftrekbaar is in de inkomstenbelasting. U moet het rentevoordeel inclusief de kosten rekenen tot het loon van de werknemer. De werknemer kan het belaste rentevoordeel in de inkomstenbelasting aftrekken bij de
eigenwoningregeling onder de voorwaarden die daarvoor gelden.

Rentevoordeel berekenen
U berekent het rentevoordeel door het verschil te nemen tussen het afgesproken rentepercentage en de waarde in het economische verkeer van de rente (de rente voor een vergelijkbare lening in de markt) op het moment dat u de lening afsluit of de rentevastperiode ingaat. Het rentevoordeel vult u ook in in de aangifte loonheffingen.