3. Rentevoordeel personeelsleningen voor eigen woning belast

Per 1 januari 2016 vervalt de nihilwaardering voor het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning. Dit geldt ook voor de kosten die aan de lening zijn verbonden.
U mag het rentevoordeel inclusief de kosten niet aanwijzen als eindheffingsloon als het gaat om een lening waarvan de rente aftrekbaar is in de inkomstenbelasting. U moet het rentevoordeel inclusief de kosten rekenen tot het loon van de werknemer. De werknemer kan het belaste rentevoordeel in de inkomstenbelasting aftrekken bij de
eigenwoningregeling onder de voorwaarden die daarvoor gelden.

Rentevoordeel berekenen
U berekent het rentevoordeel door het verschil te nemen tussen het afgesproken rentepercentage en de waarde in het economische verkeer van de rente (de rente voor een vergelijkbare lening in de markt) op het moment dat u de lening afsluit of de rentevastperiode ingaat. Het rentevoordeel vult u ook in in de aangifte loonheffingen.

2. Gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling aangescherpt

De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die een werkgever aanwijst als eindheffingsloon (bijvoorbeeld door ze in de administratie op te nemen als eindheffingsloon), niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.
Met ingang van 1 januari 2016 wordt het gebruikelijkheidscriterium aangescherpt:
het aanwijzen van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang moet gebruikelijk zijn. Het moet dus gebruikelijk zijn dat een werknemer vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang belastingvrij krijgt en dat de werkgever de loonbelasting/premie volksverzekeringen via eindheffing voor zijn rekening neemt.

Voorbeeld
Bedrijf Jansen geeft enkele werknemers ieder jaar een belaste bonus van € 6.000. Netto krijgen deze werknemers dan elk ongeveer € 3.000. Dit jaar geeft Jansen dezelfde werknemers dezelfde bonus, maar dan onbelast. Zij krijgen dan netto €6.000. Jansen mag de bonus dan niet aanwijzen als eindheffingsloon, omdat dit ongebruikelijk is.

1. Een aanbod van BelastingRaadgevers om serieus over na te denken

BelastingRaadgevers is een in 2015 nieuw opgerichte (digitale) beroepsorganisatie die een gelijkwaardig dienstenpakket aanbied als uw huidige beroepsorganisatie.
Het grote verschil is de lage contributie. Wat ook telt is het feit dat wij een jonge organisatie zijn die samen met hun leden de beroepsvereniging optimaal willen inrichten. Voor en door de leden dus.

Wat kost het lidmaatschap en wat krijgt u ervoor terug?

U betaalt slechts 450 euro voor het 1ste jaar (600 euro daarna) en de mogelijkheid bestaat dit in maandelijkse termijnen te voldoen.
Bij BelastingRaadgevers zijn Fiscanet en CAOnet bij de contributie inbegrepen.
Ook krijgt u als vanouds 5 keer per jaar gratis cliëntennieuwsbrieven, waaronder de eindejaarstips.
Het eindejaarsgeschenk “Klare Taal” wordt uitgegeven onder de nieuwe naam “Wijze Raad”.
Niet langer in boekvorm, maar als fraai opgemaakt pdf-bestand zoals dat in deze moderne digitale tijd past.
Verder biedt BelastingRaadgevers een fiscale helpdesk, alsmede pensioenadviezen en juridische adviezen tegen extra gunstige tarieven (minimaal 20% korting).
Voorts zal samen met de leden in 2016 een keurmerk worden ontwikkeld.
Tenslotte is voor 2016 en de jaren daarna een effectief pr-programma ontwikkeld. Doel is de naamsbekendheid van BelastingRaadgevers in relatief korte tijd onder de aandacht van het grote publiek te brengen.

Bespaar minimaal 645 euro t.o.v. uw huidige beroepsorganisatie

Als u zich voor 1 december 2015 aanmeldt als (aspirant)lid bij BelastingRaadgevers, dan kost u dit met ingang van 01-01-2016 slechts 450 euro per jaar. Daarmee realiseert u een besparing van 645 euro in vergelijking met uw huidige beroepsorganisatie.
Bovendien ontvangt u dan het eindejaarsgeschenk Wijze Raad gratis als welkomstgeschenk.
Bekijk op www.belastingraadgevers de 14 voordelen die het lidmaatschap biedt. U kunt zich hier ook aanmelden.
Wilt u liever eerst een persoonlijk gesprek over de voordelen van een lidmaatschap van BelastingRaadgevers? Stuur dan een e-mail naar

  • 1
  • 2