4. Belastingdienst: Onterechte teksten op voorlopige aanslag 2016

Heeft uw cliënt een voorlopige aanslag voor 2016 ontvangen? Dan kan het zijn dat er teksten op deze voorlopige aanslag staan die niet op hem van toepassing zijn.

Als uw cliënt zich niet in de teksten herkent, dan kan hij deze teksten negeren. Het bedrag van de voorlopige aanslag is wel correct.