5. Beoordeling van bepaalde pensioenverlagingen stopt: de gevolgen


Hebt u klanten die hun pensioen in eigen beheer hebben verzekerd? De Belastingdienst stopt per 31 december 2015 met het beoordelen van verlagingen van pensioenuitkeringen in eigen beheer die vóór
1 januari 2013 zijn ingegaan.
Als u tussen nu en 31 december nog een beoordelingsverzoek wilt indienen, heeft dit gevolgen.

Wat moet u doen?


Vanaf 1 januari 2013 kan uw klant, onder bepaalde voorwaarden, zijn pensioen dat hij in eigen beheer heeft verzekerd, verlagen op het moment dat deze pensioenen worden uitgekeerd, zonder dat het gehele pensioen door de verlaging belast wordt (art. 19b Wet LB).

Deze voorgenomen verlaging kan hij vooraf laten toetsen door de Belastingdienst. Deze goedkeuring vooraf is geen vereiste. Het geeft uw klant echter wel zekerheid over de fiscale gevolgen van de verlaging.
Voor deze regeling gelden een aantal voorwaarden, zie hiervoor het Besluit van 18 maart 2013.

Welke pensioenverlagingen toetst de Belastingdienst niet meer?

Het besluit van 18 maart 2013 geeft een tijdelijke mogelijkheid voor pensioenen die al vóór 1 januari 2013 waren ingegaan. Deze tijdelijke mogelijkheid vervalt op 31 december 2015: de Belastingdienst toetst deze pensioenuitkeringen dan niet meer.
Andere pensioenverlagingen blijft de Belastingdienst wél op verzoek beoordelen.

Wat betekent dit voor de behandeling van verzoeken?

Voor een beoordelingsverzoek geldt een redelijke behandeltermijn van 8 weken. Op het moment dat een verzoek bij de Belastingdienst wordt ingediend wordt de termijn voor het verlagen van het pensioen niet verlengd.
Als het beoordelingsverzoek binnen 8 weken vóór 31 december 2015 is gedaan, kan de redelijke behandeltermijn tot gevolg hebben dat de afhandeling van het verzoek plaatsvindt ná 31 december 2015.

Wat betekent dit?

Er kunnen zich de volgende situaties voordoen:

• Het verzoek wordt na 31 december 2015 toegekend en u heeft de verlaging in afwachting van het verzoek nog niet verwerkt. De verlaging van het pensioen is dan niet meer mogelijk.

• Het verzoek wordt na 31 december 2015 toegekend en u heeft de verlaging vooruitlopend op de beslissing reeds doorgevoerd. Het pensioen is dan onbelast verlaagd.

• Het verzoek wordt na 31 december 2015 afgewezen en u heeft de verlaging in afwachting van het verzoek nog niet verwerkt. U kunt het pensioen dan niet verlagen en heeft dit ook nog niet gedaan. Dit heeft geen fiscale consequenties

• Het verzoek wordt na 31 december 2015 afgewezen en u heeft de verlaging vooruitlopend op de beslissing reeds doorgevoerd. De verlaging is ten onrechte doorgevoerd. Het gevolg hiervan is dat de gehele pensioenaanspraak, dus niet alleen de verlaging, is belast.

Hebt u hierover vragen?
Bij casusspecifieke vragen neemt u contact op met de inspecteur van het belastingkantoor waaronder uw klant valt. Algemene vragen kunt u richten aan: