6. Belastingdienst: Vaarwel blauwe envelop: uitzonderingen voor sommige groepen

De Belastingdienst krijgt vragen of het verdwijnen van de blauwe envelop voor iedereen geldt. Voor sommige groepen geldt nog een uitzondering.
De volgende mensen ontvangen hun post nog niet in de berichtenbox maar via de postbode:
- kinderen jonger dan 14 jaar
- nabestaanden die belastingzaken moeten regelen voor een overledene
- mensen die in het buitenland wonen
- personen die onder bewind, mentorschap of curatele zijn gesteld
- mensen voor wie een curator is aangesteld omdat zij failliet zijn verklaard
- personen voor wie een bewindvoerder is aangesteld, omdat zij in een schuldsaneringstraject zitten
- leden van diplomatieke vertegenwoordigingen met bepaalde fiscale privileges