7. Binnenkort extra info Deutsche Rentenversicherung op belastingdienst.nl


Er blijkt bij belanghebbenden onduidelijkheid te bestaan over de belastbaarheid van tegemoetkomingen die de Deutsche Rentenversicherung verstrekt. De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe dat er binnenkort informatie op de website van de Belastingdienst staat om die onduidelijkheid weg te nemen.
 
In de brieven die de Belastingdienst verstuurde over het invullen van de Duitse uitkeringen in de Nederlandse belastingaangifte is niet expliciet gewezen op het vermelden van de Duitse tegemoetkoming als periodieke uitkering. Het blijkt echter dat betrokkenen dit anders kunnen opvatten.

Op de internetsite van de Belastingdienst zal daarom op korte termijn aanvullende informatie worden opgenomen.