8. Eigenaar zonnepanelen deed btw-teruggaafverzoek te laat 


X heeft zonnepanelen op zijn dak laten monteren.
Naar aanleiding van het zogenaamde Fuchs-arrest van het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) van 20 juni 2013 (nr. C-219/12, ECLI:EU:C:2013:413) heeft X zich bij de Belastingdienst aangemeld als ondernemer voor de omzetbelasting. Vervolgens heeft hij de hem in rekening gebrachte btw teruggevraagd. Dat deed hij echter niet binnen drie maanden na afloop van het kwartaal waarin de zonnepanelen zijn gemonteerd. 
Het verzoek werd daarom wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard. 
Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is dat terecht. 
De termijn van drie maanden is niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel. En volgens vaste jurisprudentie van het HvJ EU mogen lidstaten formele eisen stellen aan de aftrek van voorbelasting.