4. Belastingdienst: Onterechte teksten op voorlopige aanslag 2016

Heeft uw cliënt een voorlopige aanslag voor 2016 ontvangen? Dan kan het zijn dat er teksten op deze voorlopige aanslag staan die niet op hem van toepassing zijn.

Als uw cliënt zich niet in de teksten herkent, dan kan hij deze teksten negeren. Het bedrag van de voorlopige aanslag is wel correct.

3. Wiebes gaat ten onrechte verleende belastingvoordelen terugvorderen bij sjoemelende autofabrikantenVolkswagen heeft in een brief aan minister Dijsselbloem (Financiën) op 6 november 2015 laten weten dat de Volkswagen Groep eventuele additionele heffingen als gevolg van een te lage fabrieksopgave voor de CO2-emissies volledig voor zijn rekening zal nemen. 

Dit heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid van Tongeren (GroenLinks).
Wiebes geeft aan dat Volkswagen Groep de competente autoriteiten nadrukkelijk heeft verzocht geen aanvullende claims bij de consumenten neer te leggen. 

De volgende fiscale regelingen zijn gelet op het voorgaande relevant: een lagere belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM), verlaagde tarieven in de motorrijtuigenbelasting voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 g/km en (de milieukortingen in) de bijtelling ter zake van privégebruik van een auto van de zaak. 
Verder zal er ook doorwerking naar onder andere de omzetbelasting en de provinciale opcenten zijn.
Ook kunnen stimuleringsregelingen zoals de MIA en de VAMIL geraakt worden door eventuele onregelmatigheden in de CO2-emissies.

2. Welke overeenkomst sluit ik met een zzp'er nu de VAR in 2016 verdwijnt?

Op de website van Financiën is het volgende bericht geplaatst:
Vanaf 1 april 2016 is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervallen. U en de zzp’er kunnen dan een modelovereenkomst gebruiken om afspraken te maken over het werk. U weet dan zeker dat u geen loonheffing hoeft in te houden.

Ter vervanging van de VAR komen er modelovereenkomsten. Er zijn algemene overeenkomsten en overeenkomsten voor branches en beroepsgroepen.Algemene modelovereenkomsten
Deze overeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die volgens de voorwaarden van de algemene overeenkomst werkt. Het soort werk of branche is dan niet van belang

Voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen
Sectoren, branches, ondernemers en zzp’ers hebben deze overeenkomsten voorgelegd aan de Belastingdienst. Ze zijn bedoeld voor iedereen die werkt volgens de voorwaarden van een branche of beroepsgroep. Er zijn overeenkomsten voor bijvoorbeeld de ICT, het onderwijs, bouw, vervoer en medische beroepen.

 Als u volgens 1 van deze contracten een zzp’er inhuurt, weet u zeker dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. U hoeft dan geen loonheffing in te houden. U kunt de overeenkomsten direct gebruiken. Aparte goedkeuring van de Belastingdienst is niet nodig. De overeenkomst is 5 jaar geldig.


Eigen overeenkomst met zzp’er gebruiken
U kunt een eigen overeenkomst met de zzp’er afsluiten. U moet deze overeenkomst vooraf laten beoordelen door de Belastingdienst.


Overgangsregeling VAR
De geldigheidsduur van bestaande VAR’s wordt verlengd tot 1 april 2016. U heeft tot 1 januari 2017 de tijd om uw afspraken met zzp’ers aan te passen.Nieuwe wetgeving over werken met zzp’ers
Deze wijzigingen staan in het Wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), dat de Tweede Kamer heeft goedgekeurd. Het voorstel is in behandeling bij de Eerste Kamer.

1. Belastingdienst stuurt brieven over aangifte belasting zware motorrijtuigen


Als uw klant een vrachtauto(combinatie) heeft, moet hij naast motorrijtuigenbelasting meestal ook belasting zware motorrijtuigen (bzm) betalen. Daarvoor schaft hij een Eurovignet aan.

In een brief van de Belastingdienst leest uw klant op welke drie manieren hij aangifte kan doen. De brief heeft als bezorgdatum 1 december 2015 en wordt naar bijna 30.000 adressen verstuurd.

  • 1
  • 2