4. Toch teruggaaf ondanks verkeerde datum op ontheffing

Hebt u voor uw klant een ontheffing aangevraagd van administratieve verplichtingen?
Het kan zijn dat per abuis op beschikkingen een verkeerde ingangsdatum staat vermeld.
 
In sommige gevallen gaat de ontheffing al in voordat de eerste aangifte is uitgereikt/ingediend.
Hierdoor kunt u de voorbelasting op hun investering (gesaldeerd met het forfait) niet terugvragen. Het betreft hier vaak aanvragen van mensen die zonnepanelen hebben aangeschaft. 
Mocht dit bij u of uw klant spelen, geef dit dan door aan de BelastingTelefoon. U wordt dan later teruggebeld door een medewerker om af te spreken hoe u de teruggave alsnog kunt aanvragen.

8. Rekenregels 1 januari 2016

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2016 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.
Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van het Belastingplan 2016, zoals aanvaard door de Tweede Kamer op 18 november 2015.

Rekenregels 2016

7. Beschikking Toeslagen 2016 alleen digitaal in Berichtenbox

Als uw klant toeslagen ontvangt, ontvangt hij de beschikking Toeslagen 2016 alleen nog digitaal in de Berichtenbox op MijnOverheid. De beschikking wordt vanaf vorige week tot uiterlijk 15 december in de Berichtenbox geplaatst.
Om het bericht in de Berichtenbox te kunnen lezen, moet uw klant zijn account op MijnOverheid activeren. Zie ook belastingdienst.nl/digitalepost. U kunt uw klant hierop wijzen.
De Belastingdienst/Toeslagen heeft vorige maand de klant hierop ook gewezen via een brief. De berekening en de hoogte van de toeslag vindt uw klant in MijnToeslagen op toeslagen.nl.
Voor enkele specifieke groepen geldt een wettelijke uitzondering. Zij ontvangen de beschikking nog op papier vanaf 9 december.
Lees meer over de uitzonderingen in dit bericht.

6. Subsidiewijzer: alle subsidies voor ondernemers op een rijtje

Heeft uw klant interesse in een subsidie of regeling voor financiering?
In de subsidiewijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag.
Via een keuzemenu kan uw (zakelijke) klant zijn keuze verfijnen. Hij kan kiezen welke elementen voor hem van belang zijn: de sector, soort subsidie of doel van de subsidie.
RVO voert deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.
De Subsidiewijzer van RVO vindt u hier.

5. Subsidieregeling voor sanering asbestdaken

Vanaf 4 januari 2016 kunnen ondernemers en particulieren een subsidie aanvragen voor renovatie van asbestdaken op (bedrijfs)panden. U kunt uw klant wijzen op de subsidieregeling.
De subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen. Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden.

Let op!
Een van de voorwaarden bij het toekennen van de subsidie is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd.

Lees meer op Rijksoverheid en over de aanvraag in dit bericht van RVO.

  • 1
  • 2