1. AB-winst of niet?

Dirk Jansen heeft in 2014 met een aanzienlijke winst een pakket aanmerkelijkbelangaandelen verkocht en geleverd aan een door hem beheerste vennootschap.
Eind 2015 heeft Dirk de aan de levering ten grondslag liggende koopovereenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring vernietigd op grond van wederzijdse dwaling.
U heeft tegen de aanslag IB 2014 een bezwaarschrift ingediend en de inspecteur verzocht om de aanslag te verminderen met de over 2014 verschuldigde ab-belasting. Zal de inspecteur aan uw verzoek tegemoet komen?

Het antwoord luidt nee. Zie het arrest van de Hoge Raad van 21 november 2014, nr. 13/05105, ECLI:NL:HR:2014:3323. 

De vernietiging met terugwerkende kracht van een koopovereenkomst staat niet eraan in de weg dat met die overeenkomst een aanmerkelijk belangwinst is gerealiseerd. 
De vraag of, en zo ja in hoeverre, ter bepaling van het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang gevolgen moeten worden verbonden aan de vernietiging van de koopovereenkomst is aan de orde bij de vaststelling van het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang van het jaar waarin de vernietiging heeft plaatsgevonden.