8. Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) start pilot met SBR voor woningcorporaties

Op 25 februari 2016 start het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een pilot met SBR voor woningcorporaties. 
Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) overweegt SBR in 2018 voor alle corporaties verplicht te maken.
SBR is de nationale standaard voor uitwisseling van verantwoordingsgegevens. Die standaard moet het verzamelen en uitwisselen van bijvoorbeeld financiële informatie makkelijker, efficiënter en minder foutgevoelig maken.
Organisaties als de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel maken al gebruik van SBR.
Corporaties die meedoen aan de pilot besparen tijd bij het aanleveren van de gegevens.