3. CBS: Een op de vijf zzp’ers heeft een VAR winst uit onderneming

Één op de vijf zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) had in 2014 Verklaring Arbeidsrelatie van winst uit onderneming (VAR-wuo). In de bouw is het aandeel ruim de helft en in de ICT en zakelijke dienstverlening ontving ruim een derde van de zzp’ers een VAR-wuo van de Belastingdienst. Dat heeft het CBS berekend.

Een bedrijf dat iemand met een VAR-wuo inhuurt weet dat het door de Belastingdienst niet wordt aangeslagen voor loonheffingen.

Aandeel zzp’ers met VAR-wuo nam toe
Het aandeel zzp’ers met een VAR-wuo was in 2011 17 procent en nam toe tot 20 procent in 2014, oftewel 278 duizend mensen. Het gaat zowel om zzp’ers voor wie hun onderneming de belangrijkste inkomstenbron is als om degenen die hun hoofdinkomen op een andere manier verdienen, bijvoorbeeld in loondienst.

VAR-row
Naast de VAR-wuo verleende de Belastingdienst aan 44 duizend zzp’ers een VAR resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row). Wanneer een bedrijf een zzp’er met een VAR-row inhuurt kan het worden aangeslagen voor loonheffingen. Het aandeel zzp’ers met een VAR-row nam tussen 2011 en 2014 iets af.

5

In de bouw heeft 54 procent een VAR-wuo
De bedrijfstak met het hoogste aandeel zzp’ers met een VAR-wuo is de bouw. Daar had 54 procent in 2014 een dergelijke verklaring van de Belastingdienst. In de informatie- en communicatiebranche had 38 procent van de zzp’ers een VAR-wuo en in de zakelijke dienstverlening 36 procent.

6

Wanneer we iets meer inzoomen zien we bij de bedrijfstak grond-, water en wegenbouw het grootste aandeel zzp’ers met een VAR-wuo (70 procent), gevolgd door post en koeriers (58 procent). Ook valt het hoge aandeel VAR-wuo op bij zelfstandigen bij de productie en distributie van films en televisieprogramma´s (56 procent).

Ruim helft Bulgaarse zzp’ers heeft een VAR-wuo
Van de zzp’ers van Bulgaarse herkomst heeft 56 procent een VAR-wuo. Ook Poolse zzp’ers hebben relatief vaak een VAR-wuo (42 procent). Dit hangt samen met het feit dat ongeveer de helft van deze Bulgaarse en Poolse zzp’ers werkzaam is in de bouw.

7

Volgens nieuwe plannen wordt de VAR per 1 mei vervangen door algemene modelovereenkomsten en voorbeeldoverkomsten. Dit om de opdrachtgever vooraf zekerheid te bieden dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Tot die tijd geldt een overgangsregeling.

8. Praktijkvraag: middeling

Zzp’er Jan de Vries heeft de laatste jaren sterk wisselende inkomens.
Hij wil op uw advies gebruik maken van de middelingsregeling in de Wet IB 2001.
Jan heeft ook box 3-inkomsten. Worden deze inkomsten meegenomen in de middelingsregeling?

Antwoord: Nee.
De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).
Zie artikel 3.154 Wet IB 2001.

7. Elektrische auto van de zaak

In de Wet uitwerking autobrief II begrenst het kabinet vanaf 2019 het verlaagde bijtellingspercentage voor elektrische auto’s met een batterij tot het deel van de catalogusprijs tot en met € 50.000.
Maar waarom geldt deze begrenzing eigenlijk niet voor auto’s die elektrisch op waterstof rijden?
Voor auto’s die elektrisch rijden op waterstof geldt dat deze begrenzing onredelijk uitpakt aangezien deze auto’s niet vanwege luxe en vermogen maar eerder vanwege de toegepaste techniek duurder zijn in aanschaf.

Om die reden geldt de begrenzing niet voor auto’s die elektrisch rijden op waterstof. 
Deze auto’s staan in het beginstadium van de marktintroductie. 

Het kabinet evalueert de maatregelen uit dit wetsvoorstel in 2018, zodat - indien gewenst - het mogelijk is om beleidsmatig bij te sturen vanaf 2019. 

De (prijs)ontwikkeling van de waterstofauto kan hierin worden meegenomen. 
Momenteel rijden er 21 waterstofauto’s in Nederland. 

De verwachting van het Nationaal Waterstofplatform waarin het Rijk (Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken) samenwerkt met de industrie is dat dit aantal in Nederland zal oplopen tot 2000 personen- en bestelauto’s, 100 openbaarvervoerbussen en 20 trucks in 2020. 

De groei van het aantal waterstofauto’s hangt daarbij samen met de groei van het aantal tankstations. 

Op dit moment zijn twee waterstoftankstations in gebruik (Rhoon en Helmond). 
Begin 2017 zal dit aantal met drie (Den Haag, Arnhem, Breda) groeien tot vijf.
In 2018 zal dat aantal naar verwachting groeien tot circa 16, afhankelijk van de toe te kennen (Europese) subsidies. 
In 2020 wordt gestreefd naar een aantal van 20 openbare waterstoftankstations voor personenauto’s, vrachtwagens en bussen. 


Nota n.a.v. het verslag bij de Wet uitwerking autobrief II, pagina’s 21 en 22. Kamerstuk 34.391.

6. Privébijtelling voor BMW en (achtereenvolgens) twee Audi's

Een BV heeft aan haar dga een BMW met cataloguswaarde van € 88.260 ter beschikking gesteld. 
Vanwege de terbeschikkingstelling van deze auto wordt rekening gehouden met een bijtelling privégebruik van de auto van € 1.838,75 per maand.

De BV heeft aan de dga naast de BMW achtereenvolgens een Audi S5 Coupé (€ 90.033) en Audi S4 Avant (€ 80.375) ter beschikking gesteld.
Voor deze auto’s wordt geen rekening gehouden met een bijtelling voor privégebruik.

De Inspecteur heeft voor de jaren 2009 tot en met 2011 ook voor de Audi’s bijtellingen privégebruik in aanmerking genomen.

Dat acht Hof Arnhem-Leeuwarden terecht.
De overlegde kilometeradministratie is onvoldoende nauwkeurig om te bewijzen dat met de Audi’s minder dan 500 kilometer privé is gereden.
Andere overgelegde bewijsstukken tonen evenmin de omvang van het privégebruik aan.
De Inspecteur heeft terecht een naheffingsaanslag opgelegd.

Deze wordt nog wel verminderd tot een periode vanaf 1 juli 2009 in plaats van 1 januari 2009. 
De vergrijpboete wordt vernietigd omdat de Inspecteur, ondanks de hiaten in de administratie, grove schuld niet aannemelijk heeft gemaakt.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16 februari 2016, nr. 15/00099, ECLI:NL:GHARL:2016:1160

5. Voorkom belastingrente: corrigeer uw btw-aangiften over 2015 vóór 1 april 2016


De belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt:
Als u een jaarrekening over 2015 opmaakt, kunt u tot de ontdekking komen dat over 2015 te veel of te weinig btw is betaald. Dit moet aan de Belastingdienst worden gemeld. Doe dit vóór 1 april 2016 en voorkom belastingrente over te weinig betaalde btw.
Geef uw correctie van de btw-aangiften over 2015 door met het formulier Suppletie omzetbelasting. Een correctie op een intracommunautaire verwerving geeft u ook door met dit formulier.

Kleine correcties
Kleine correcties tot € 1.000 (betalen of terugkrijgen) mag u ook verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte. Als u dat doet, krijgt u geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag van deze correctie. U betaalt dan ook geen belastingrente over dit bedrag.

  • 1
  • 2