2. Kamerbrief over conclusie Advocaat Generaal Hoge Raad inzake vermogensrendementsheffing

Op 16 februari 2016 heeft de Tweede Kamer aan staatssecretaris Wiebes (Financiën) om een brief gevraagd met een reactie op de conclusie van de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad van 4 februari 2016 over box 3 (nr. 14/05020, ECLI:NL:PHR:2016:41).

Tevens is verzocht om in die brief in te gaan op de stand van zaken van de uitvoering van de motie Bashir c.s. over het belasten van het werkelijke rendement.

In een brief aan de Tweede Kamer geeft Wiebes aan dat hij zich niet kan vinden in het standpunt van de Advocaat-Generaal dat de vermogensrendementsheffing van box 3 op regelniveau in strijd is met het eigendomsrecht als bedoeld in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.
Naar zijn mening valt de vermogensrendementsheffing binnen de ruime beoordelingsmarge die de wetgever toekomt. 
Het kabinet doet thans serieus onderzoek naar het belasten van het werkelijke rendement uit sparen en beleggen met de ambitie om dit te gaan doen, schrijft Wiebes. Hij wil echter geen nieuwe onhaalbare doelen aan de Belastingdienst opleggen en kan zich daarom niet vastleggen op een datum voor een wetsvoorstel.