2. Fiscaal adviseur met fulltime dienstbetrekking voldoet niet aan urencriterium

X is als financial accountant voltijds in dienstbetrekking werkzaam.
In 2008 is hij een onderneming gestart. Hij geeft fiscaal advies en verzorgt administraties van kleine ondernemingen. De omzetten die hij in de jaren 2009 tot en met 2012 heeft gerealiseerd, zijn onderscheidenlijk: € 500, € 1.450, € 1.300 (2011) en € 1.253.
In de aangifte IB/PVV 2011 heeft X aanspraak gemaakt op de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Hij stelt dat hij 1.552 uren aan zijn onderneming heeft besteed. De werkzaamheden betreffen kantoorwerk, studie en klantcontact.
Volgens Arnhem-Leeuwarden stelt de Inspecteur terecht dat X niet aan het urencriterium heeft voldaan. X heeft op geen enkele – deugdelijke en betrouwbare – wijze het bewijs geleverd van het door hem gestelde aantal uren van 1.552. Evenmin heeft hij het bewijs geleverd dat ten minste 1.225 uren aan de onderneming zijn besteed.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 maart 2016, 15/00063