3. Voor iedere overledene afzonderlijk is grafrecht verschuldigd

Het komt niet vaak voor dat er over grafrecht wordt geprocedeerd. Maar in dit geval vond een kind van wie zowel zijn moeder als zijn vader was overleden het toch te bont dat in totaal € 3.831,60 grafrecht moest worden betaald.

Waar gaat het over?
Als gevolg van het overlijden van moeder in 2008 is door de heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking West-Brabant een nota grafrechten van € 1.429,60 opgelegd.
Door het overlijden van vader in 2015 is wederom een nota grafrechten van € 2.402 opgelegd. Moeder en vader zijn beide in hetzelfde (dubbel)graf begraven.
X stelt zich op het standpunt dat een deel van het in 2008 in rekening gebrachte bedrag betrekking heeft op het grafrecht voor het graf, ongeacht of daar één of twee lijken in begraven worden gehouden.
Derhalve kan volgens X ter gelegenheid van het begraven van vader geen grafrecht meer geheven worden nu dat immers al bij het begraven van moeder is betaald.
Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant houdt het grafrecht in, het recht één lijk in “zijn of haar” graf te begraven en begraven te houden. Onder een grafsteen kunnen weliswaar meerdere lijken begraven worden gehouden, maar voor ieder lijk afzonderlijk geldt dat het daar is begraven en begraven wordt gehouden.
Na het overlijden van vader is terecht een bedrag aan grafrecht geheven voor het verlenen van het afzonderlijke, eigen recht op een graf voor hem voor een periode van 20 jaar. Aangezien dit betekent dat het grafrecht van moeder dan langer dan de aanvankelijke 20 jaar gaat duren is voor moeder terecht een aanvullende heffing in rekening gebracht.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 november 2015, 15/4750, ECLI:NL:RBZWB:2015:7766