8. Belastingdienst misleidde rechters in tipgeverszaak zwartspaarders

De Belastingdienst zou rechters tot aan de Hoge Raad hebben misleid door informatie achter te houden. Het gaat om de identiteit van een anonieme tipgever in een rechtszaak van een vermeende zwartspaarder tegen de Belastingdienst. Dat heeft Nieuwsuur maandag 25 april 2016 gemeld.
De tipgever heeft volgens het actualiteitenprogramma Luxemburgse bankgegevens van zwartspaarders aan de Belastingdienst verkocht. Daardoor kwam de fiscus al ruim zeventig vermeende zwartspaarders op het spoor.
De Belastingdienst houdt de naam van de tipgever geheim, omdat de toezegging is gedaan dat hij anoniem zou kunnen blijven. Daarom zijn delen van het contract zwartgemaakt, en daardoor onleesbaar. Maar nu heeft Nieuwsuur een kopie van het contract gekregen waarin belangrijke passages wel leesbaar zijn. Er staat expliciet in dat de Belastingdienst géén garantie geeft op anonimiteit. 
In een reactie zegt de Belastingdienst dat, 'anders dan de uitzending van Nieuwsuur suggereert', er geen tegenstelling is. Met de tipgever is een overeenkomst gesloten met de verplichting er voor te zorgen dat de tipgever anoniem blijft. De Belastingdienst gaf echter geen garanties over het anoniem blijven van de tipgever. Dit is ook niet mogelijk aangezien zijn anonimiteit ook buiten de schuld van de Belastingdienst verloren zou kunnen gaan. 
Wel verklaart de Belastingdienst zich in te spannen om zijn identiteit geheim te houden. Ook maakt de overeenkomst mogelijk dat de rechter de tipgever als getuige kan verhoren. Vandaar dat de Belastingdienst in procedures heeft aangeboden de tipgever anoniem te laten getuigen. 
De Belastingdienst heeft in een zaak die loopt in Breda passages niet meer onleesbaar gemaakt. Dit is niet meer nodig nu de Hoge Raad heeft bepaald dat de Belastingdienst de identiteit van de tipgever geheim mag houden. Een rechtbank en een gerechtshof oordeelden eerder dat de Belastingdienst de naam van de tipgever bekend moest maken, omdat er twijfel zou bestaan over diens betrouwbaarheid.
(ANP)

7. Nederlandse Belastingdienst krijgt Duitse informatie over spaarders

De Belastingdienst heeft van zijn Duitse collega's uit Noord-Rijnland-Westfalen informatie gekregen over Zwitserse banksaldo's van Nederlanders. Dat heeft de Telegraaf zaterdag 23 april jl. gemeld op basis van de minister van Financiën van de Duitse deelstaat Norbert Walter-Borjan. Hij kocht usb-sticks en cd-roms met vertrouwelijke informatie van een klokkenluider bij een Zwitserse bank.
In ruil voor de informatie verwacht de bewindsman wel iets terug van ons land. 'Ja, ik verwacht dat Nederland het ons ook vertelt als ze belangrijke aanwijzingen hebben die ons verder helpen', zegt de Duitser in een interview met de Telegraaf. Hij doelt daarbij onder meer op informatie over de mogelijke betrokkenheid van Nederlandse financiële instellingen bij het wegsluizen van miljoenen aan Duits belastinggeld. Door een truc met de handel in aandelen werd geld aan het zicht van de Duitse fiscus onttrokken. Walter-Borjan bepleit veel meer Europese samenwerking in de strijd tegen belastingontduiking.
(ANP)

6. Bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing bij vastgoedconcern

De ouders van X zijn certificaathouders en bestuurders van een stichting die 100% van de aandelen in K BV houdt. De ouders hebben een honderdste deel van een certificaat aan X geschonken.
De Inspecteur stelt dat X geen recht heeft op toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Hij is ervan uitgegaan dat 90% van K BV bestaat uit beleggingsvermogen en heeft een aanslag schenkingsrecht opgelegd.
Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat het vermogen van K BV bestaat uit een zeer omvangrijke en diverse onroerendgoedportefeuille – 350 onroerende zaken op 143 locaties met een waarde van honderden miljoenen – die is opgebouwd in ongeveer twintig jaar. Het rendement dat de BV heeft behaald in de periode 1990 tot en met 2009 bedraagt minimaal 20%. Dit gaat het bij normaal vermogensbeheer opkomende rendement te boven. Volgens het Hof omvat de arbeid die in het kader van de exploitatie van de onroerende zaken is verricht, qua aard en omvang voorts meer dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is.
Het Hof heeft geconcludeerd dat de faciliteit van toepassing is. De aanslag schenkingsrecht is daarom vernietigd.
De Staatssecretaris van Financiën heeft cassatieberoep ingesteld maar de Hoge Raad verklaart dit ongegrond. Het oordeel van het Hof is juist en voldoende gemotiveerd.
Hoge Raad, 15 april 2016, nr. 15/02829

5. Aanpak adresfraude loont

De overheid blijft de komende jaren actief adres(gerelateerde)fraude bestrijden. Dat gebeurde bij wijze van proef al sinds 2015 in het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.
Dankzij deze proef werden ruim 12 duizend adressen bezocht en in bijna 5 duizend gevallen werd een foutief opgegeven adres geconstateerd. Al deze gevallen tezamen bespaart de schatkist naar schatting maximaal 14 miljoen euro aan onterecht verstrekte uitkeringen, toeslagen of oninbare boetes en belastingen.
Deze aanpak wordt in ieder geval de komende 8 jaar voortgezet en uitgebreid naar meer gemeenten. Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

4. UWV: invoering nieuwe wetgeving ingrijpend, maar goed verlopen

De in 2015 ingevoerde Wet werk en zekerheid en Participatiewet hebben grote impact gehad op klanten van UWV en op de organisatie. UVW heeft de WW-uitkeringen tijdig kunnen betalen en de klanttevredenheid op peil gehouden. Dit meldt de organisatie in zijn jaarverslag 2015.
Door het voorzichtig economisch herstel kwamen ruim 257.000 mensen met een WW-uitkering aan werk. UWV hielp 13.300 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan, onder wie 8.400 Wajongers. Door het ingezette economisch herstel steeg het aantal vacatures van werkgevers op de UWV-website. En het aantal nieuwe WW-uitkeringen daalde.
Meer informatie en een link naar het jaarverslag vindt u in dit bericht van UWV.
Bron: UWV

  • 1
  • 2