2. Kan een burenruzie de WOZ-waarde verlagen?

Hof Amsterdam besliste op 12 april 2016 dat een ruzie met de buren niet tot een verlaging van de WOZ-waarde van een woning kan leiden.
De woningeigenaar kon namelijk niet aannemelijk maken dat er voor de ruzie, problemen en geschillen met de buren andere dan in de persoonlijke sfeer gelegen oorzaken zijn.
Deze beslissing betrof dus een ruziemakende eigenaar die zelf zijn WOZ-waarde wilde verlagen.
Maar hoe zal het aflopen als iemand in de straat woont die zelf niks met een burenruzie te maken heeft, maar daar wel veel last van heeft? Bijvoorbeeld als de buren elkaars auto in de brand gaan steken.
Voor zover wij kunnen nagaan heeft geen enkele rechter zich hier tot nu toe over uitgesproken.
De vraag of een burenruzie in de straat in dit soort gevallen tot een vermindering van de WOZ-waarde kan leiden, valt thans dus nog niet te beantwoorden. Het is echter zeker de moeite waard om hierover te gaan procederen als een dergelijke situatie zich voor doet. De uitspraak van Hof Amsterdam geldt immers niet voor deze situaties.
Hof Amsterdam, 12 april 2016, nrs. 15/00647, 15/00648 en 15/00649