6. Definitieve berekening van toeslagjaar 2015

De Belastingdienst meldt het volgende:
"Hebt u klanten die recht hebben op toeslagen? Medio juni start Belastingdienst/Toeslagen met het definitief berekenen van aanvragen over 2015.
Dit houdt voor uw klant in dat wijzigingen over toeslagjaar 2015 die vanaf 1 mei worden ingediend, niet meer automatisch leiden tot een nieuw voorschot 2015, maar meestal worden meegenomen in de definitieve vaststelling voor 2015.
Heeft de wijziging ook betrekking op toeslagjaar 2016? Dan wordt deze wel automatisch opnieuw berekend.

Indieningstermijn voor aanvragen 2015
Uw klant kan toeslagen over 2015 aanvragen tot 1 september 2016. Dit kan niet meer voor kinderopvangtoeslag, omdat deze binnen 3 maanden moet worden aangevraagd na de maand waarin het kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Heeft uw klant uitstel gekregen voor de aangifte inkomstenbelasting 2015? Dan kan hij of zij toeslag aanvragen tot de datum waarop het uitstel afloopt".