8. Geldt de Arbeidstijdenwet voor een zelfstandige?

Er zijn geen regels voor werktijden en rusttijden voor een zzp’er. Behalve als er een gezagsverhouding is tussen de opdrachtgever en de zzp'er. Dan geldt de Arbeidstijdenwet wel. Deze wet geldt ook als een zzp'er in het vervoer of in de mijnbouw werkt.

Wanneer geldt de Arbeidstijdenwet wel voor een zelfstandige?
De Arbeidstijdenwet regelt onder meer werktijden, rusttijden en pauzes van werknemers. Voor een zzp'er gelden de regels van deze wet in principe niet. Behalve in een aantal gevallen:
Als een zzp’er ‘onder gezag’ van een opdrachtgever werkt, gelden de regels van de Arbeidstijdenwet wel. Hij is dan werknemer van zijn opdrachtgever volgens deze wet.

Zelfstandige werkt in vervoer of mijnbouw
Er gelden regels voor arbeidstijden en rusttijden als een zelfstandige:
- in het vervoer werkt;
- op, vanaf of voor een mijnbouwinstallatie werkt of duikwerkzaamheden verricht.
Deze regels staan in het Arbeidstijdenbesluit.