8. Arbeidskorting

De arbeidskorting geldt voor de belastingplichtige die arbeidsinkomen geniet (artikel 8.11 Wet IB 2001).
Heeft een IB-ondernemer ook recht op de arbeidskorting?

Ja. Winst uit onderneming valt onder arbeidsinkomen.

7. Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Het is nu al duidelijk dat een IB-ondernemer dit jaar niet de volledige zelfstandigenaftrek zal kunnen realiseren. In de voorafgaande jaren is de winst echter wel positief. Kan het niet gerealiseerde deel van de zelfstandigenaftrek met deze jaren worden verrekend?

Nee. Zie artikel 3.76, lid 7 Wet IB 2001.
De niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek wordt in de volgende negen jaren verrekend door in die jaren een verhoging van de zelfstandigenaftrek in aanmerking te nemen.

6. Parkeerbelasting

U bent net gebeld door een woedende klant die zojuist een naheffingsaanslag parkeerbelasting onder zijn ruitenwisser heeft aangetroffen. Toen u hem naar de feiten vroeg, heeft hij u verteld dat hij zijn auto heeft geparkeerd pal voor het verkeersbord (een P met een rolstoel) waarop staat aangegeven dat er sprake is van een invalidenparkeerplaats. Gelukkig hebt u uw klant weer enigszins kunnen kalmeren door hem te vertellen dat de parkeercontroleur hoogstwaarschijnlijk een foutje heeft gemaakt. De invalidenparkeerplaats is namelijk de parkeerplek na het bord en niet de plek voor het bord. U gaat daarom vandaag nog een bezwaarschrift indienen. Zal uw bezwaar worden gehonoreerd?
Ja. Rechtbank Den Haag (nr. 14/9702, ECLI:NL:RBDHA:2015:5385) in een soortgelijke zaak:
“De rechtbank volgt verweerder in zijn standpunt dat algemeen bekend mag worden geacht dat een verkeersbord geldt voor het gedeelte van de straat dat achter het bord is gelegen."

5. Aflossingsachterstand hypotheek

De vrouw van Jan de Vries is er in 2011 vandoor gegaan met een 15 jaar jongere tennisleraar.
Jan is door de advocaat van zijn ex tot op het bot uitgekleed.
Sindsdien kan Jan zijn hypothecaire verplichtingen niet meer nakomen en is zijn hypotheekschuld in 2014 verhuisd naar box 3.
Jan heeft inmiddels met succes een internetbedrijf opgestart en kan daardoor zijn maandelijkse hypotheeklasten met ingang van 1 januari 2016 weer betalen.
De vraag is of de hypotheekschuld hierdoor weer verhuisd naar box 1, zodat de rente weer aftrekbaar wordt.

Ja. In de Wet Overige fiscale maatregelen 2016 (Kamerstukken 34305) is geregeld dat de schuld weer naar box 1 gaat als weer aan de vereisten voor het aanmerken als eigenwoningschuld is voldaan (volledig en tenmiste annuitair aflossen binnen 360 maanden).

4. Zzp'ers in de bijstand

Zzp’er Jan Klus zit al een tijdje zonder werk en dreigt in 2016 in de bijstand te geraken als het tij niet keert. In de goede jaren heeft Jan zelf een pensioenvermogen van € 50.000 opgebouwd. Moet Jan eerst zijn pensioenvermogen opeten voor hij een uitkering krijgt?

Nee. Zelfstandigen met een gemiddeld pensioen hoeven hun pensioen niet op te eten als zij een beroep doen op de bijstand. De Tweede Kamer heeft op 3 november 2015 met algemene stemmen een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangenomen. Het voorstel regelt dat het opgebouwde pensioen, net zoals voor werknemers, beschermd is voor de vermogenstoets bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. De inwerkingsdatum was 1 januari 2016.

  • 1
  • 2