1. Het gebruikelijk loon voor belastingadviseur Jan Dé Clareren

Dé Clareren BV kent aan haar dga, belastingadviseur Jan Dé Clareren, een gebruikelijk loon toe van € 70.000. De Inspecteur vindt dit veel te laag en gaat met toepassing van de zogenaamde afroommethode (een berekening op basis van de opbrengsten van de BV, verminderd met de aan die opbrengsten toe te rekenen kosten (exclusief het loon van de dga), lasten en afschrijvingen) uit van een gebruikelijk loon van € 200.000. Dé Clareren BV stelt zich echter op het standpunt dat iemand in loondienst met een soortgelijke functie als Jan € 150.000 verdient. Het gebruikelijk loon dient derhalve op € 150.000 te worden gesteld, aldus Dé Clareren BV. Wie heeft er gelijk?

Dé Clareren BV heeft gelijk. Zie Hoge Raad, 24 juni 2016, nr. 15/02880, ECLI:NL:HR:2016:1269:
Als een loon beschikbaar is van een werknemer met soortgelijke werkzaamheden als die van de dga, is toepassing van de ‘afroommethode’ niet aan de orde.