3. De echtscheiding van Charles en Corry Cartier

Charles Cartier (64 jaar) heeft in zijn BV een pensioen in eigen beheer opgebouwd van 2 miljoen.
Het geld is echter uit de BV verdwenen vanwege de (veel te) dure levensstijl van de 30 jaar jongere (en derde) mevrouw Corry Cartier met wie hij in gemeenschap van goederen is gehuwd. Daartegenover staat inmiddels wel een rekening courantschuld van 2 miljoen die in feite nooit meer kan worden afgelost.
Corry heeft inmiddels een echtscheiding aangevraagd vanwege haar nieuwe relatie met haar fitness-coach, Jan Klaploper, met wie zij wil gaan trouwen.
Naast een forse alimentatie wil Corry ook dat de BV 1 miljoen afstort bij een externe verzekeraar en dat Charles haar deel van de aandelen en de rekening courant schuld overneemt.
Zal de rechter deze eis toewijzen?

Nee. In een vergelijkbare zaak oordeelde Hof Den Haag dat de man niet gehouden is de aandelen in de BV over te nemen. Aan man en vrouw komen uit hoofde van de scheiding ieder de helft van de aandelen toe.
Verder oordeelde het Hof dat herverzekering van het aandeel van de vrouw op pensioen in dit geval niet redelijk en billijk is. Herverzekering zou de man te kort doen uit hoofde van de postrelationele solidariteit. Wanneer het pensioen- en stamrechtdeel van de vrouw extern verzekerd wordt is het twijfelachtig of de BV de uitkeringen aan de man nog wel kan doen. Verder concludeert het Hof dat herverzekering niet nodig is nu man en vrouw beide aandeelhouder blijven.
Bron: Gerechtshof Den Haag, datum 16-12-2015; ECLI:NL:GHDHA:2015:3765