Wijze Raad Journaal

Maximumtarief kosten naheffing parkeerbelasting van 62,70 euro naar 64,50 euro
Maximumtarief kosten naheffing parkeerbelasting van 62,70 euro naar 64,50 euro  - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

11/08/2019 - In een besluit van de minister van BZK wordt het maximale bedrag aangepast dat gemeenten in rekening mogen brengen voor de kosten die gemoeid zijn met het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Dat nieuwe maximum geldt vanaf 1 januari 2020. 
Lees meer

Naheffing parkeerbelasting voor kort stilzetten van auto op parkeerplaats om te bellen
Naheffing parkeerbelasting voor kort stilzetten van auto op parkeerplaats om te bellen - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

05/08/2019 - In een procedure bij de belastingrechter in Amsterdam is in geschil of van een automobilist terecht parkeerbelasting is nageheven.De automobilist heeft aangevoerd dat hij een telefonische oproep kreeg waarvan hij vermoedde dat het dringend was. Omdat zijn handsfree voorziening niet werkte, heeft hij de auto stilgezet op een vrije parkeerplaats, zoals hem ook op matrixborden van de overheid wordt aangeraden. Na anderhalve minuut is hij weer doorgereden.
Lees meer

Btw-heffing erotische webcamsessies
Btw-heffing erotische webcamsessies - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

28/07/2019 - Geelen (hierna X) is beheerder van websites die toegang geven tot een platform waar live erotische webcamsessies worden aangeboden. De webcamsessies worden feitelijk verzorgd door bij X in dienst zijnde modellen op de Filipijnen. De bezoekers van de website bevinden zich in Nederland.
Lees meer

Verstrekking lening aan cliënt valt niet binnen onderneming belastingadviseur
Verstrekking lening aan cliënt valt niet binnen onderneming belastingadviseur  - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

28/07/2019 - X is belastingadviseur/bedrijfsjurist. Hij houdt zich onder meer bezig met het verzorgen van fiscale aangiften en het opstellen van jaarrekeningen, alsmede met het geven van belasting- en bedrijfsjuridische adviezen. X heeft in 2009 een geldlening verstrekt aan een cliënt, die in de loop der jaren steeds verder is opgelopen. Nadat de cliënt failliet is verklaard heeft X zijn vordering op de cliënt (deels) afgewaardeerd en het bedrag van deze afwaardering (€ 127.000) in aanmerking genomen bij de bepaling van zijn belastbare winst uit onderneming.In geschil is of dat terecht is.
Lees meer

Waardebepaling vastgoed via vooroverleg
Waardebepaling vastgoed via vooroverleg - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

23/07/2019 - Wilt u voorafgaand aan het indienen van de aangifte van uw klant zekerheid krijgen over de waarde van vastgoed? Vanaf 15 juli doet u dit niet meer met een aanvraag voor een gezamenlijke taxatie, maar voortaan gaat dit via een aanvraag tot vooroverleg. 
Lees meer