Wijze Raad Journaal

Internetconsultatie wetsvoorstel ontmoedigen lenen van bv van start
Internetconsultatie wetsvoorstel ontmoedigen lenen van bv van start - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

07/03/2019 - Directeuren-grootaandeelhouders (dga's) die bovenmatig geld lenen bij hun eigen vennootschap moeten vanaf 2022 belasting betalen over leningen die uitstijgen boven 500.000 euro, eigenwoningschulden uitgezonderd. Over dit wetsvoorstel (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap), dat in september vorig jaar al is aangekondigd, is het Ministerie van Financiën een internetconsultatie gestart van 4 maart tot en met 1 april 2019.
Lees meer

Resultaten toezichtsplan zzp’ers Belastingdienst
Resultaten toezichtsplan zzp’ers Belastingdienst - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

07/03/2019 - De Belastingdienst heeft de resultaten bekend gemaakt van het toezichtsplan arbeidsrelaties tussen zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Het toezichtsplan richtte zich op het uitvoeren van bedrijfsbezoeken bij 104 opdrachtgevers. Resultaat is onder andere dat bij 12 bedrijven vervolgonderzoek wordt ingesteld en het vermoeden van kwaadwillendheid wordt onderzocht.
Lees meer

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd
Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

26/02/2019 - Op 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen.De wet en de regeling zien toe op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. In deze regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. Ook staan in de regeling de termijnen waarbinnen UWV moet beslissen op een aanvraag. In de toelichting bij de regeling wordt daarnaast nog aandacht besteed aan welke informatie UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen.  
Lees meer

Bedragen vrijwilligersregeling omhoog
Bedragen vrijwilligersregeling omhoog - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

24/02/2019 - Sinds 1 januari 2019 is het plafond van de vrijwilligersregeling met € 200 verhoogd.   
Lees meer

Belastingdienst spoort € 4 miljard verhuld vermogen op
Belastingdienst spoort € 4 miljard verhuld vermogen op - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

20/02/2019 - Het programma van de Belastingdienst ‘Verhuld vermogen' heeft een nieuw mijlpaal bereikt. Sinds de start in 2001 heeft het team € 4 miljard aan verhuld vermogen opgespoord.     
Lees meer