4. Kamervragen over dubbele belastingheffing pensioenen Belgische grensarbeiders

De staatssecretaris van Financiën schrijft in antwoord op Kamervragen dat belastingheffing voor inwoners van België die een pensioen uit Nederland ontvangen kan leiden tot dubbele belastingheffing als België deze pensioenen ook in de heffing betrekt. Deze situatie is onwenselijk. Daarom vindt op korte termijn een overleg plaats tussen Nederland en België om te komen tot een passende oplossing.
(Antwoorden Kamervragen, nr. 2018Z00708)