6. Schenking van € 20.000 door zakelijke relatie behoort tot winst fiscaal adviseur

X (belanghebbende) is fiscaal adviseur en drijft een onderneming. Tijdens een boekenonderzoek is gebleken dat X geen juiste balans en winst- en verliesberekening heeft samengesteld. Aan de hand van de administratie van X is tijdens het boekenonderzoek op basis van dezelfde gegevens een nieuwe winstberekening gemaakt. Dit leverde een correctie op in verband met een schenking van een zakelijke relatie ad € 20.000 en nog een correctie van € 16.950. Voor wat betreft de schenking ging X ervan uit dat sprake was van een vrijgestelde schenking ter aflossing van een in 2010 afgesloten hypothecaire lening. Deze lening is aangewend voor de bouw van een nieuw kantoorpand en is door X aangemerkt als een zakelijke lening.
De Inspecteur stelt bij Hof Arnhem-Leeuwarden dat X in 2013 niet de vereiste aangifte heeft gedaan.
Niet in geschil is dat de correctie ten aanzien van de schenking niet kan leiden tot omkering van de bewijslast, omdat ten aanzien van deze correctie niet wordt voldaan aan het bewustheidsvereiste. Van de correctie van € 16.950 had X zich bewust moeten zijn. Van een ondernemer en fiscaal adviseur mag worden verwacht dat hij de balans en winst- en verliesrekening op een juiste wijze opstelt of indien hij daartoe niet in staat is, hiervoor iemand inhuurt. Deze correctie leidt wel tot omkering en verzwaring van de bewijslast.
Het Hof acht niet onredelijk dat de Inspecteur de schenking door een zakenrelatie die is aangewend voor de bouw van een nieuw kantoorpand tot de winst uit onderneming rekent. X slaagt er niet in te bewijzen dat de navorderingsaanslag IB/PVV 2013 onjuist is.
Mede gelet op ondernemerschap en professie van X, acht het Hof sprake van een in laakbaarheid aan opzet grenzende onachtzaamheid van X. De Inspecteur heeft bewezen dat sprake is van grove schuld bij X. Het Hof acht de opgelegde vergrijpboete van € 558 passend en geboden.
(Hof arnhem-Leeuwarden, nr. 16/01019 en 16/01020)