7. Gevolgen verzwijgen erfenis, inkomen of vermogen

Als de Belastingdienst ontdekt dat een erfenis, inkomen of vermogen is verzwegen, dan kan de Belastingdienst middels een navorderingsaanslag alsnog belasting over die erfenis, dat inkomen of dat vermogen heffen.
Belasting over binnenlands inkomen of vermogen navorderen
De Belastingdienst mag over binnenlands inkomen of vermogen maximaal 5 jaar de belasting navorderen. In 2018 is dus nog een navordering mogelijk over 2013. Was er uitstel verleend voor het doen van de belastingaangifte over 1 van die jaren? Dan wordt de uitstelperiode, opgeteld bij de navorderingstermijn van dat jaar.

Belasting over buitenlands inkomen of vermogen navorderen
De belasting over buitenlands inkomen of vermogen mag de Belastingdienst over 12 jaar navorderen. In 2018 is dus nog een navordering mogelijk over 2006. Is uitstel verleend voor het doen van de belastingaangifte over 1 van die jaren? Dan wordt de uitstelperiode opgeteld bij de navorderingstermijn van dat jaar.

Belasting over een erfenis navorderen
De erfbelasting kan de Belastingdienst altijd navorderen.

Boete opleggen
Naast een navorderingsaanslag wordt ook een boete opgelegd die op kan lopen tot 300% van het nagevorderde belastingbedrag.