2. Oplossing voor problematiek hogere belastingheffing gepensioneerden in België

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de consequenties van de hogere belastingheffing voor Nederlandse gepensioneerden in België.
Hij geeft hierin aan het onwenselijk te vinden dat belastingplichtigen tussen twee belastingdiensten in komen te zitten. Daarom is hij direct in overleg getreden met België en dat heeft tot een snelle positieve uitkomst geleid. Nederland en België hebben overeenstemming bereikt over een oplossing voor deze problematiek. Daarbij hebben Nederland en België werkafspraken gemaakt over de toepassing van artikel 18 van het Verdrag. Die afspraken komen er, kort gezegd, op neer dat Nederland terugtreedt als België aantoont dat het uit Nederland afkomstige pensioen feitelijk en tegen het reguliere tarief in de heffing wordt betrokken. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over informatie die België aan Nederland zal aanleveren, zodat de Belastingdienst de heffing in België kan controleren. Het resultaat van deze afspraken is dat zowel situaties van dubbele belastingheffing als situaties van dubbele niet-heffing worden voorkomen.
De gemaakte afspraken zijn uitgewerkt in een overeenkomst die op 5 maart 2018 is ondertekend. Op basis van deze overeenkomst en na ontvangst van de relevante informatie van België kan de Belastingdienst op korte termijn de ontstane situaties van dubbele heffing ongedaan maken.
Antwoorden Kamervragen, nr. 2018-0000031258)