3. Voorbereiden op Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bent u al goed voorbereid op de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de 10 belangrijkste stappen ter voorbereiding op de AVG op een rijtje gezet. Zo kunnen organisaties zich beter voorbereiden op de start van AVG op 25 mei 2018.

Overheden, bedrijfsleven en verenigingen moeten vanaf deze datum voldoen aan de AVG. De AVG zorgt voor versterking en uitbreiding van privacy-rechten. De verplichtingen van organisaties nemen toe.

In 10 stappen voorbereid op de AVG
U leest in het document ‘In 10 stappen voorbereid op AVG‘ onder andere wat verandert en wat u zelf kunt doen, zodat u op tijd klaar bent. Ook vindt u informatie over onder andere:

• regels rond de meldplicht bij datalekken
• de wettelijke grondslag om gegevens te mogen registreren
• rechten van burgers die met de verwerking van persoonsgegevens te maken krijgen

Meer informatie
U leest meer informatie over de nieuwe Europese privacywetgeving op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

U kunt tijdens de voorbereiding ook terecht op de website hulpbijprivacy.nl of gebruikmaken van de AVG-regelhulp.

Handig is de infographic ‘AVG in een notendop’.