7. Antwoorden vragen over bericht dat fiscus zelden antwoord geeft op zzp-vragen

 
De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over het artikel ‘Fiscus geeft zelden antwoord op zzp-vragen'. In dit artikel geeft de branchevereniging voor inhuur-intermediairs (Bovib) aan dat 85% van de zzp-vragen aan de Belastingdienst niet worden beantwoord en dat bij 15% van de vragen er geen oordeel door de Belastingdienst wordt gegeven.
De staatssecretaris geeft aan dat de modelovereenkomst waar de Bovib op wijst, is goedgekeurd en gepubliceerd. Eind 2017 heeft de Belastingdienst een aangepaste en met een aanvullende overeenkomst uitgebreide versie van deze modelovereenkomst goedgekeurd en gepubliceerd.
Dat de Belastingdienst in vrijwel alle vragen van de leden van de Bovib geen duidelijkheid zou scheppen lijkt gelet op de goedgekeurde modelovereenkomst onaannemelijk, schrijft de staatssecretaris.
De staatssecretaris geeft voorts aan dat bij de beoordeling van modelovereenkomsten er verschillende uitkomsten mogelijk zijn, namelijk toewijzen, afwijzen, intrekken en afbreken. Bij toewijzen (1.808 overeenkomsten) wordt de gewenste zekerheid gekregen, bij afwijzen, hetgeen ook duidelijkheid biedt, betekent dat in het algemeen een voor de indiener(s) ongewenst antwoord (2.810 overeenkomsten), voor intrekken is een actie van de indiener vereist (dit kan verschillende redenen hebben, zoals het gebruik door de indiener van een reeds gepubliceerde modelovereenkomst).
Afbreken doet de Belastingdienst alleen als de indiener niet meer reageert (3.207 afgebroken overeenkomsten).
(Antwoorden Kamervragen, nummer 2018-0000039539)