2. Aanvragen fiscale eenheden die per 1 januari 2019 moeten ingaan

Fiscale eenheden voor de vennootschapsbelasting die per 1 januari 2019 moeten ingaan, moeten worden aangevraagd voor 1 april 2019.