3. Borgstellingsprovisie bedingen bij bv

Staat uw klant als dga in privé borg voor een door de bank aan uw bv verstrekte lening, dan moet hij hiervoor een vergoeding bedingen bij uw bv. De bank kan hem immers in privé aanspreken om de schuld, inclusief rente, te betalen als de bv hiertoe niet in staat is. het is aan te raden een zakelijke borgstellingsprovisie bij de bv van uw klant in rekening te brengen om te voorkomen dat de fiscus dit (eventueel zelfs met boetes) corrigeert. De vergoeding voor de borgstelling wordt beschouwd als een voordeel volgens de terbeschikkingstellingsregeling en belast als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1. De bv kan de vergoeding aftrekken.