4. Dividenduitkering wegens verhoging aanmerkelijkbelangtarief (box 2)

Het aanmerkelijkbelangtarief wordt in 2020 verhoogd naar 26,25% en vanaf 2021 naar 26,9%, Het kan zijn dat uw klant als dga daarom overweegt zijn bv in 2019 dividend te laten uitkeren, dat kan dan immers nog tegen 25% aanmerkelijkbelangheffing. Wegens het verschil in heffingssystematiek tussen box 2 en box 3 kan het fiscaal gunstiger zijn om het dividend al begin 2019 te laten uitkeren in plaats van pas tegen het einde van 2019.