5. Bedrijfsopvolging

Bij (gedeeltelijke) bedrijfsopvolging en estate planning kan het fiscaal interessant zijn (een deel van) de  IB-onderneming van uw klant of een pakket aandelen in de bv van uw klant aan zijn toekomstige erfgenamen te schenken. De Successiewet kent hiervoor namelijk onder bepaalde voorwaarden een aantal faciliteiten, waaronder een vrijstelling van maximaal 100% en tien jaar (rentedragend) uitstel van belastingbetaling. Deze bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOR) kunnen ook van toepassing zijn bij overlijden. De vennootschapsstructuur moet wel aan specifieke eisen voldoen. Indirecte belangen van onder de 5% vallen als zodanig niet meer onder de BOR. Ook de inkomstenbelastingclaim kan onder bepaalde voorwaarden worden doorgeschoven. Bij schenking van (een deel van) de IB-onderneming moet de begunstigde in beginsel al 36 maanden medeondernemer zijn en bij schenking van de aandelen in de bv moet de begunstigde in beginsel al 36 maanden in dienst zijn. De BOR wordt in 2021 geëvalueerd. Het is niet uit te sluiten dat de BOR wordt versoberd. het is aan te raden om tijdig contact op te nemen met uw klant om vast te kunnen stellen of de bedrijfsopvolging beter in 2019 of juist in 2020 kan plaatsvinden of in gang kan worden gezet.