1. UWV verstuurt voorlopige berekeningen Wtl 2018

UWV begint met het versturen van de voorlopige berekeningen 2018 van de tegemoetkomingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Uw klant ontvangt deze berekening tussen 1 maart en 14 maart 2019. Vraag uw klant of hij de berekening na ontvangst aan u afgeeft. 
In de voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen uw klant recht heeft op één of meer loonkostenvoordelen (LKV's), op het lage-inkomensvoordeel (LIV) of op het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). De berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2018 die u tot en met 31 januari 2019 hebt gedaan.

Controleer de berekening
Klopt de voorlopige berekening niet of mist u nog gegevens? Controleer dan eerst de ingediende aangiften loonheffingen 2018. Als u onjuistheden vindt, hebt u tot en met 1 mei 2019 de tijd om correctieberichten in te dienen. Correctieberichten na 1 mei 2019 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening die u uiterlijk 31 juli ontvangt. Wanneer uw ingediende aangiften wel kloppen kunt u eventuele vragen stellen via de UWV Telefoon Werkgevers 088-8989295. Op de voorlopige berekeningen staat bij ‘Ons kenmerk’ een nummer. Houdt dit nummer bij de hand als u belt.

Geen voorlopige berekening
Het kan zijn dat uw klant geen voorlopige berekening heeft ontvangen terwijl u die wel had verwacht. Ook dan kunt u contact opnemen met UWV Telefoon Werkgevers.

Voorbeeldbrief
U vindt hier een voorbeeld van een voorlopige berekening Wtl 2018.

Meer informatie
Hoofdstuk 26 Handboek Loonheffingen
Uwv.nl/wtl