6. Onderzoeksresulaten aangiftegedrag particulieren IH2018

Samenvatting onderzoeksresultaten aangiftegedrag particulieren

De Belastingdienst
Voor de aangiftecampagne heeft de Belastingdienst de gewoonten, beleving en het gedrag van de particuliere Nederlander in kaart gebracht rondom het doen van de aangifte Inkomstenbelasting. De respondenten zijn particulieren (zonder eigen onderneming) die het invullen van de aangifte inkomstenbelasting niet uitbesteden aan professionals. Het onderzoek is uitgevoerd van 8 tot 12 februari 2019 door PanelWizard. Aan het onderzoek namen 1.069 aangifteplichtige respondenten deel vanaf 16 jaar.

Samenvatting onderzoeksresultaten
Algemeen:
• Een derde van de particulieren doet een half uur tot een uur over de belastingaangifte, ruim een kwart doet er langer dan een uur over en een derde is korter dan een half uur bezig.
• Het prettigste moment voor het doen van de belastingaangifte is als men alleen thuis is of als er juist iemand in de buurt is die kan helpen. Overdag, in de vroege avond, overdag en in het weekend zijn ook vaak geschikte momenten.
• Ruim een kwart zegt liever belastingaangifte te doen dan huishoudelijke klusjes (28%).
• Ruim een vijfde heeft behoefte aan iemand met kennis kosteloos mee te laten kijken bij de aangifte (22%), maar voor de grote meerderheid (56%) hoeft dat niet.
• Ruim de helft vindt de belastingaangifte eenvoudig (56%).

Voornemens:
• Bijna twee derde van de particulieren is voornemens de aangifte in de eerste twee weken van maart in te dienen (64%).
• Iets meer dan wee derde van de particulieren is voornemens de aangifte in de voor 1 april in te dienen (67%).
• Een zesde geeft toe dat ze in werkelijkheid vaak later aangifte doen dan ze zich hadden voorgenomen (16%).

De voorbereiding op de aangifte:
• Driekwart rond de aangifte ook op dezelfde dag af als dat ze er aan begonnen zijn (75%).
• Ruim een vijfde van de particulieren zegt op te zien tegen de belastingaangifte (23%), maar een meerderheid zegt juist niet op te zien tegen de belastingaangifte (54%).
• Bijna acht op de tien zoeken eerst de benodigde gegevens bij elkaar (78%).

Na het versturen van de aangifte:
• Bijna negen op de tien dienen hun aangifte in met het vertrouwen dat ze alles juist hebben ingevuld (88%).
• Ruim een derde vind het toch wel spannend wanneer zij de aangifte daadwerkelijk verzenden (36%).
• De helft is trots op zichzelf wanneer de aangifte is gedaan (48%) en 7% trakteert zichzelf op een lekkere snack na afronding.
• Zeven van de tien vinden de belastingaangifte achteraf vaak meevallen (70%).
Overig:
• Bijna zes van de tien particulieren hebben aanvullende kosten ingevuld bij de aangifte (57%); ruim twee van de tien voerden aanvullende zorgkosten in (23%) en iets minder dan een vijfde studiekosten (19%).
• Zes van de tien hebben een fiscaal partner (61%). Van die groep doen ruim acht op de tien de aangifte samen met hun partner (85%) en 15% doet dit los van elkaar.