8. Antwoorden op vragen over bericht dat Máxima belasting zou hebben ontdoken

De minister-president heeft Kamervragen beantwoord over het bericht dat koningin Máxima in Argentinië de belasting zou hebben ontdoken. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het bericht op de Argentijnse onderzoekswebsite El Cohete a la luna (‘De raket naar de maan’) waarin wordt gesteld dat Máxima niet de juiste waarde van bezittingen in Patagonië, in het zuiden van het land, aan de overheid zou hebben gemeld.
De minister-president antwoordt dat artikel 10 en 41 Grondwet mede tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van leden van het Koninklijk Huis strekken, zoals nader uiteengezet en toegelicht in de voorlichting hierover van de Afdeling advisering van de Raad van State van 23 december 2010 (Kamerstukken II 2010/2011, 32791, 1). Deze voorlichting maakt in concrete zin onder meer duidelijk dat investeringen in onroerend goed in het buitenland behoren tot de persoonlijke levenssfeer en dat berichtgeving hierover daaraan op zichzelf niet afdoet. Verder blijkt uit de voorlichting dat een ijkpunt voor beantwoording van de vraag of het openbaar belang in de zin van artikel 41 Grondwet wordt geraakt, onder meer is het voldoen aan wet- en regelgeving. Het openbaar belang wordt hier niet geraakt, aldus de minister-president.
Antwoorden op Kamervragen, nr.  4054121