2. Btw-voordeel door de kleineondernemersregeling

Krijgt uw klant een vermindering van de btw door de kleineondernemersregeling? Het voordeel dat hij hierdoor heeft, moet u als opbrengst (buitengewone bate) opnemen in de

Let op!
Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling vervangen door een nieuwe. U krijgt dan geen belastingvermindering meer. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor vrijstelling van de btw-plicht.

Meer weten over de nieuwe kleineondernemersregeling? Lees meer bij Ik heb gehoord dat er een nieuwe kleineondernemersregeling komt – hoe zit dat?