7. Medegerechtigde in onderneming of geldverstrekker

Is uw klant medegerechtigde in een onderneming of geldverstrekker aan een onderneming en heeft hij resultaat uit die onderneming? Dan beschouwt de Belastingdienst dit als winst uit onderneming. Uw klant mag dan niet gebruikmaken van bepaalde faciliteiten, zoals de ondernemersaftrek.

Medegerechtigde
Uw klant is medegerechtigde in een onderneming als hij bijvoorbeeld commanditair vennoot is in een commanditaire vennootschap.
Is uw klant vennoot in een vof? Dan is hij geen medegerechtigde, maar ondernemer.

Geldverstrekker
Leent uw klant geld aan een ondernemer en functioneert deze lening in feite als eigen vermogen van de onderneming? Of is de vergoeding voor de lening sterk afhankelijk van de winst van de onderneming? Dan geeft u de opbrengst aan als winst uit onderneming.