2. Btw-tarief bij woningen ouder dan 2 jaar

Het 9%-tarief voor het isoleren, schilderen, stukadoren, behangen en schoonmaken geldt alleen als het om een woning gaat. Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Hieronder vallen:
• woningen die tijdelijk leeg staan
• aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen
• de ruimten in bejaarden-, verpleeg- en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners
• gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden
• studentenwoningen
• kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning
• een tweede woning die permanent bewoond mag worden
• woonboten en woonwagens
Hierbij gelden de voorwaarden dat de woonboot of woonwagen:
o aangesloten moet zijn op voorzieningen, zoals gas, water en licht
o bestemd is voor permanente bewoning door particulieren
o uitsluitend bestemd is om duurzaam op 1 bepaalde plek te gebruiken als woning
• garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen en tuinen die op hetzelfde perceel als de woning liggen
• garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning
• panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, als meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt. Het is daarbij niet relevant of het pand is gesplitst in appartementsrechten
Als het pand voor 50% of minder als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 9%-tarief toepassen.
Niet als woning gelden:
• bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes
• afzonderlijke garageboxen
• vakantiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden
• hotels en pensions
• asielzoekerscentra
• ziekenhuizen
• internaten
Ouder dan 2 jaar
Het 9%-tarief voor het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen geldt alleen als die woning ouder is dan 2 jaar. Twijfelt u of de woning van uw klant ouder is dan 2 jaar? Dan kunt u:
• de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) raadplegen via de internetsite van het Kadaster, of
• uw opdrachtgever een schriftelijke verklaring laten tekenen
De 2 jaarstermijn gaat in vanaf de datum waarop een pand voor het eerst als woning gebruikt wordt. Als een woning in verschillende stadia gebouwd is, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die ouder dan 2 jaar zijn.